Phần mềm kế toán ATCS online chạy trên trình duyệt Web

atcsatcs

New member
Joined
Sep 10, 2017
Messages
1
Reaction score
0
Phần má»m kế toán ATCS online chạy trên trình duyệt Web, online 24/24 thao tác nháº*p liệu, xem báo cáo má»i lúc má»i nÆ¡i chỉ cần có Internet

Phần má»m kế toán ATCS các phiên bản online chạy trên trình duyệt Web, vÃ* cÃ*i đặt trá»±c tiếp tại máy tÃ*nh của Doanh nghiệp sá»* dụng.Phần má»m kế toán ATCS các phiên bản online chạy trên ná»n tảng trình duyệt Web, hoặc cÃ*i đặt trên máy tÃ*nh tại Ä‘Æ¡n vị được thiết kế phù hợp theo đặc thù riêng cho từng công ty/doanh nghiệp nên ngoÃ*i các chức năng chung đáp ứng các yêu cầu vá» hạch toán vÃ* lên báo cáo tÃ*i chÃ*nh theo đúng chế Ä‘á»™ cho các doanh nghiệp trong các lÄ©nh vá»±c sản xuất, xây dá»±ng, thÆ°Æ¡ng mại, dịch vụ thì phần má»m kế toán ATCS có thể thiết kế riêng cho các nghiệp vụ đặc thù cÅ©ng nhÆ° các báo cáo quản trị, chứng từ đặc thù cho các doanh nghiệp.

Tại phiên bản má»›i nhất đã được update đầy đủ các Thông tÆ° nghị định má»›i nhất của Bá»™ TÃ*i ChÃ*nh vÃ* Tổng Cục Thuế nhÆ°: Thông tÆ° 133, Thông tÆ° 200. Vá»›i bản update nÃ*y, phần má»m vừa có thể sá»* dụng cho các số liệu các năm trÆ°á»›c vá»›i các mẫu biểu, báo cáo cÅ© vừa có thêm các mẫu biểu má»›i theo thông tÆ° má»›i phục vụ cho việc hạch toán kế toán đúng theo ná»™i dung má»›i.

NgoÃ*i ra vá»›i Phần má»m kế toán ATCS Anh/Chị … có thể tá»± tạo mẫu hóa Ä‘Æ¡n vÃ* quản lý việc tá»± in hóa Ä‘Æ¡n theo Nghị Äịnh 51 của Tổng Cục Thuế.

Giá phần má»m: Theo khối lượng đặc thù vÃ* mô hình của Ä‘Æ¡n vị triển khai.Liên hệ để được cÃ*i đặt vÃ* sá»* dụng phần má»m miá»…n phÃ*, đặc biệt khi sá»* dụng Phần má»m kế toán do ATCS cung cấp sẽ được há»— trợ Ä‘Ã*o tạo online, tÆ° vấn miá»…n phÃ* vá» các nghiệp vụ kế toán, lên báo cáo cuối nămNháº*n lÃ*m dịch vụ Kế toán - Thuế trá»n gói giá rẻ Cho doanh nghiệp má»›i thÃ*nh láº*p

Nháº*n lÃ*m dịch vá toán - Thuế trá»n gói Cho doanh nghiệp má»›i thÃ*nh láº*p HÃ* Ná»™i Bắc Ninh Bắc GiangLiên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV KẾ TOÃN – Äáº*I Là THUẾ ATCS VIỆT NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Tiến

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNháº*n Dịch vụ Kế toán Thuế trá»n gói HÃ* Ná»™i Bắc Ninh Bắc Giang

Nháº*n lÃ*m dịch vụ Kế toán - Thuế trá»n gói Cho doanh nghiệp má»›i thÃ*nh láº*p

HÃ* Ná»™i Bắc Ninh Bắc Giang

Thá»±c hiện dịch vụ kế toán - Thuế 100% bằng english hoặc song ngữ Việt-Anh cho các Ä‘Æ¡n vị nÆ°á»›c ngoÃ*i

Cung cấp há»— trợ triển khai phần má»m kế toán online, offline
 
Latest posts

Top