A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • dich vu ke toan gia re
  thanh lap doanh nghiep
  dao tao ke toan ha noi qua, một ch?t gấp g?p cũng kh?ng c?.
  ?Ưm?? Uất No?n T?m vẫn kh?ng c? phản ứng g?, cả xe đột nhi?n xoay nhanh đầu lại, chạy v?o một con đường nhỏ, x?m t? nữa c? bị lọt ra ngo?i. ?N?y?.anh?.?
  ?Đừng nh?o!? Ngũ Li?n tập trung hết sức v?o l?i xe, linh hoạt chạy qua những con đường tắt nhỏ hẹp. Với kỹ thuật l?i xe của anh, muốn qua mặt ph?ng vi?n l? một chuyện rất dễ d?ng, nhưng c? v?i chiếc xe vẫn cứ sống chết b?m theo cho bằng được, kh?ng thể cắt đu?i được!
  Chứng tỏ, người l?i xe kh?ng phải l? một ph?ng vi?n b?nh thường, m? l? một tay đua chuy?n nghiệp!
  Anh kh?ng nghĩ tr?nh độ của kẻ kia lại bỉ ổi đến như vậy, thật l?
  "Cung hỉ đại nh?n, hạ hỉ đại nh?n, đại nh?n kh?ng nhớ tiểu tỳ ư? Tiểu tỳ l? nha ho?n trong phủ của Dương th?i ?y, ng?y đ? ở T?y vi?n, đại nh?n bị th?ch kh?ch tập k?ch m? h?n m?, cho tới h?m nay mới tỉnh lại, thật sự l? ph?c lớn mạng lớn..."

  "Ặc... ặc.. ặc..."

  C?ng T?n Kh?nh hơn kh?i phục lại một ch?t thần ch?: "Bản quan h?n m? bao l?u rồi? Hiện giờ vẫn ở Giang ch?u ư?"

  Tr?c Vận rất nhanh liềm mỉm cười n?i: "Đại nh?n h?n m? đ? bảy t?m ng?y rồi, hiện tại kh?ng c?n ở Giang ch?u nữa, ch?ng ta đ? tới Phi Di?n bảo của Phủ ch?u rồi."
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Latest posts

Top